top of page

BLÅTONER jazzkor

BLÅTONER øver tirsdager i Ås fra 17.30 - 19.15, og synger tighte harmonier, swing, blå ballader og nykomponerte låter i trestemte harmonier. Velkommen til deg som liker jazz!

Øvelser våren 2023 kl 17.30 - 19.15, Kulturbrakka/ÅS

17. og 24.januar

7. og 14.feb

21. og 28.mars

11., 14 (lør 10-14) og 15.april (konsert)

2. , 16. og 23.mai

bottom of page