BLÅTONER jazzkor

BLÅTONER øver tirsdager i Ås fra 17.30 - 19.15, og synger tighte harmonier, swing, blå ballader og nykomponerte låter i trestemte harmonier. Velkommen til deg som liker jazz!

Øvelser høsten 2021

31.august

7., 21. og 28.september

12., 19., 22.(evt konsert!) og 26.oktober

9., 23. og 30.november

7., 10. (evt JuleStjerner), 14.desember

evt 21.desember

Takk! Melding er sendt.