Vestby Gospelkor

Vestby Gospelkor øver høsten 2022 med Ås Gospelkor, onsdager kl 18.45 - 20.15 i Ås kirke. 

Vestby Gospelkor.jpg

Takk! Melding er sendt.