Harriet Müller-Tyl sanger&sangpedagog

Velkommen til sangvåren 2023!

Oppstartsdager:

Mandag 23.jan Broadway Babes og Båises

Tirsdag 17.jan Blåtoner og Våises

Onsdag 25.jan Classica og Ås/Vestby Gospelkor

Kick-off! 
Fredag20.jan i Ås Kulturhus!