top of page

Ås Gospelkor

Ås Gospelkor består av 25-30 sangere, vi øver kl 18.45 - 20.30 hver uke utenom skoleferier i Ås Kirke. Repertoaret er glade gospellåter, vakre ballader, egne komposisjoner og tradisjonelle spirituals. Vi tar gjerne imot nye sangere!

6.januar Nyttårskonserten med Ås og Vestby Musikkorps og Elisabeth Andreassen

5.juni sommerkonsert i Ås kirke

Ikke øvelse 17.april og i skoleferier

bottom of page